Announcement: HALLOWEEN, WINTER UNIFORMS and ABSENCE REPORTING

Սիրելի Ծնողք՝ Ծիլ - 12րդ Դասարաններու,
 
Կցուած կը գտնէք մանրամասնութիւններ հետեւեալ կէտերու մասին.-
 
1)  Հալաուին
2)  Ձմեռնային Համազգեստներ
3)  Բացակայութեան Փոխանցում
 
Շնորհակալութիւն:
 
Տնօրէնութիւն
 

Dear Parents of Dzil - Grade 12,

 
Please see the attached letter regarding:
 
1)  Halloween
2)  Winter Uniforms
3)  Absence Reporting
 
Thank you.
 
School Administration
 
---
 

Registration - 2017-2018

Սիրելի Ծնողք,

 
Կցուած կը գտնէք 2017-2018 տարեշրջանի արձանագրութեան տեղեկութիւններն ու դիմումնագիրը:
 
Շնորհակալութիւն
 
Տնօրէնութիւն
 
 
Dear Parents,
 
Please see the attached 2017-2018 academic year registration details and form.
 
Thank you.
 
School Administration
 
---
Documents: Letter (Armenian, English), Registration Form

Picture Day - 2016

Սիրելի Ծնողք,
 
Այս տարեշրջանի աշակերտական նկարահանման օրերն են՝
 
Երկուշաբթի, 7 Նոյեմբեր:  Ծիլ - 3րդ դասարաններ
Երեքշաբթի, 8 Նոյեմբեր:    4րդ - 12րդ դասարաններ
 
Կցուած կը գտնէք յաւելեալ կարեւոր տեղեկութիւններ այս նիւթի մասին:
 
Շնորհակալութիւն
 
Տնօրէնութիւն
 
 
Dear Parents,
 
This year's student photo days are as follows:
 
Monday, November 7:  Nursery - Grade 3
Tuesday, November 8: Grades 4 - 12
 
Attached are further important details regarding the above.
 
Thank you.
 
School Administration
 
----
 
 
 

Letter: Armenian and English

Take Your Kids to Work Day - Grade 9

Սիրելի 9րդ Դասարանի Ծնողք,

Ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս, վարժարանիս 9րդ դասարանի աշակերտները մաս պիտի կազմեն Օնթէրիոյի "Take Your Kids To Work Day" ծրագրին, որուն թուականն է՝ Չորեքշաբթի, 2 Նոյեմբեր 2016: Կցուած կը գտնէք յաւելեալ տեղեկութիւններ եւ արտօնագիրը:

Շնորհակալութիւն:

Տնօրէնութիւն

Dear Grade 9 Parents,

November 2nd, 2016 is "Take Your Kids To Work Day" in Ontario for Grade 9 students only. Please see the attached letter for details on this program. Also, attached is the parent consent form.

Thank you.

School Administration

------

View: Letter (Armenian & English) & Consent Form (English)

QSP TASTY BATTERS - "GIFTS WE LOVE"

Սիրելի Ծնողք,

Ինչպէս ամէն տարի Հ.Օ.Մ.֊ի Վարժարանի Ծնողական Յանձնախումբը այս տարի եւս ծրագրած է հանգանակային ձեռնարկներ, որոնց հասոյթը մեծապէս կ՛օժանդակէ մեր վարժարանին եւ աշակերտներուն:

Հետեւաբար, Ծնողական Յանձնախումբը կը ներկայացնէ QSP-ի Tasty Batters սառած խմորի եւ Gifts We Love գրքոյկները, որոնք կը պարունակեն մատչելի գիներով խմորներ, ինչպես նաեւ Նոր Տարուայ եւ Ս. Ծնունդի յարմար նուէրներ։ կը խնդրենք, որ անդամագրութիւնները ուղարկէք մինչեւ Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր։ Կցուած կը գտնէք յաւելեալ տեղեկութիւններ այս ծրագրին մասին։

Հ.Օ.Մ.֊ի Վարժարանի Տնօրէնութիւնը չի թելադրեր, որ աշակերտները անդամագրութիւն հաւաքեն անծանօթներու մօտենալով, այլ՝ կը քաջալերենք, որ անոնք դիմեն իրենց ծնողներուն, ազգականներուն եւ բարեկամներուն՝ յաջողեցնելու համար այս հանգանակութիւնը։

Շնորհակալութիւն ձեր համագործակցութեան համար։

Ծնողական Յանձնախումբ

------

View: Flyer (English)

Stay connected with us