Announcement: HALLOWEEN, WINTER UNIFORMS and ABSENCE REPORTING

Սիրելի Ծնողք՝ Ծիլ - 12րդ Դասարաններու,
 
Կցուած կը գտնէք մանրամասնութիւններ հետեւեալ կէտերու մասին.-
 
1)  Հալաուին
2)  Ձմեռնային Համազգեստներ
3)  Բացակայութեան Փոխանցում
 
Շնորհակալութիւն:
 
Տնօրէնութիւն
 

Dear Parents of Dzil - Grade 12,

 
Please see the attached letter regarding:
 
1)  Halloween
2)  Winter Uniforms
3)  Absence Reporting
 
Thank you.
 
School Administration
 
---
 
Stay connected with us